JELED logo

Pesach liedjes

Pesach medley

Ma Nisjtanna


Ma Nisjtanna (tekst)

audio

playback

Dajeenoe (tekst)

audio

playback

Avadiem Hajienoe (tekst)

audio

playback

Betseet Jisraeel (tekst)

audio

playback

Echad mi jodea (tekst)

audio

playback


Meer over Pesach

Het wordt Pesach!

Geen brood maar matzes

De Seiderschotel

Seideravond

Ma Nisjtanna

Knutsels

Spelletjes